Siden sidst fra Købelev sogn


 De gamle ikoniske lindetræer på Købelev kirkegård har aftjent deres værnepligt, og bliver derfor fældet i maj måned. Det er ganske trist da de i mange, mange år har forskønnet kirkegården og stået i smuk dialog med selve kirken.

Årsagen til fældningen er at træerne er rådne i midten og er derfor til fare for alle der opholder sig på kirkegården, ved kirken.

Provstiudvalget har valgt at alle 10 fældes samtidig. Heldigvis har tidligere menighedsråd været forudseende og har plantet træer for 20 år siden, da beslutningen om træfældningen blev taget. Dette er altså kun en eksekvering af tidligere råds beslutninger.

Siden sidst fra Vindeby sogn

 Menighedsrådene arbejder på sammenlægning til et sogn, der holdes informationsmøde i efteråret. Der holdes fælles høstgudstjeneste i Vindeby kirke i år den 22.9 kl. 19.00 hvor Carsten Hasfeldt mfl. Spiller Beatelsmusik ud over vores dejlige høstsalmer.

Siden sidst fra Utterslev-Herredskirke-Løjtofte sogn

Torsdag den 9. maj indviede Biskop Marianne Gaarden vores nye Skovkirke i Karlelunden. Det blev en smuk og stemningsfuld dag. Tak til alle der var med til at gøre det helt specielt.